The 11th Duke of Devonshire

The 11th Duke of Devonshire